Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami

Informujemy, iż od dnia 01. sierpnia 2019 r. zmienia się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny oraz selektywny.
Szczegółowe stawki otrzymają Państwo w nowych zawiadomieniach o wysokości czynszu, które niebawem zostaną Państwu dostarczone.

Opłaty naliczane są według Uchwały X/89/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26.06.2019 r. - KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ UCHWAŁĘ