PRACOWNICY

Depositphotos_11456154_EL4

Udziałowcy Spółki:

 

Gmina Miejska Głogów – 100% udziałów

Depositphotos_11456154_EL4

Skład Rady Nadzorczej:

 

Ewa Adamek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 
Krzysztof Kaczanowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Łucja Danielak – Sekretarz Rady Nadzorczej