TELEFONY

Zgłaszanie awarii

globe in  grass

AWARIE

nr 993

W sprawie problemów z ciepłą wodą i ogrzewaniem w godzinach 15˚˚-7˚˚ oraz dni wolne od pracy w mieszkaniach:

- ul. M.C. Skłodowskiej 10a-10c, Matejki 7;

- ul. K. Sprawiedliwego 6-6h;

- ul. Merkurego 2-2b, 3-3b,4-4c, 5-5d;

- ul. Piotra Skargi, H. Kołłątaja i Polska

- ul. Galileusza 16a-16f;

- ul. M. Cylejskiej 3-7, ul. H. V. Żelaznego 34-38, ul. K.Żagańskich 7-11

- ul. Sowińskiego


509 624 992 / 606 426 273

W sprawie problemów z ciepłą wodą i ogrzewaniem w godzinach 15˚˚-7˚˚ oraz dni wolne od pracy w mieszkaniach :

- ul. Książąt Oleśnickich 2-24;

- ul. Książąt Oleśnickich 1-23;

- ul. Książąt Oleśnickich 25-41


76 833 41 18 wew. 23 /730 161 181

Problemy z ogrzewaniem i ciepłą wodą we WSZYSTKICH MIESZKANIACH w zasobach TBS w godzinach 7˚˚- 15˚˚należy zgłaszać do biura TBS


994

Wszelkie inne awarie powstałe w godzinach od 15˚˚- 7˚˚ oraz dni wolne od pracy


ZADŁUŻENIA / WINDYKACJA

76 833 41 18 wew. 32

Informacje na temat rozliczeń czynszu - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00


ROZLICZENIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

76 833 41 18 wew. 23

Informacje na temat rozliczenia centralnego ogrzewania - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00