TELEFONY

Zgłaszanie awarii

globe in  grass

AWARIE

nr 993

W sprawie problemów z ciepłą wodą i ogrzewaniem w godzinach 15˚˚-7˚˚ oraz dni wolne od pracy

76 833 41 18 wew. 23 /730 161 181

Problemy z ogrzewaniem i ciepłą wodą w lokalach z zasobów TBS w godzinach 7˚˚- 15˚˚należy zgłaszać do biura TBS

994

Wszelkie inne awarie powstałe w godzinach od 15˚˚- 7˚˚ oraz dni wolne od pracy

ZADŁUŻENIA / WINDYKACJA

76 833 41 18 wew. 32

Informacje na temat rozliczeń czynszu - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

ROZLICZENIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

76 833 41 18 wew. 23

Informacje na temat rozliczenia centralnego ogrzewania - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00