Wydarzenia

Nabór wniosków na wynajem mieszkań w ramach inwestycji pod nazwą: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS nr 18 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Generała Sowińskiego 28 – 34.

Nabór wniosków na wynajem mieszkań w ramach inwestycji pod nazwą: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS nr 18 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Generała Sowińskiego 28 - 34. Gmina Miejska Głogów oraz Inwestor Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie, zawiadamiają, że nabór wniosków na wynajem mieszkań w ramach realizowanej w/w inwestycji będzie prowadzony…
Czytaj więcej

Konkurs na najpiękniejszy baklon w TBS Głogów

7 czerwca ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu „Najpiękniejszy balkon w TBS Głogów”. Mając na uwadze zgłoszenia, które wpłynęły do nas w poprzednich edycjach konkursu wiemy, że wielu naszych najemców ma niesamowitą rękę do kwiatów i ciekawe pomysły na urządzenie swojej małej przestrzeni do wypoczynku na balkonie. Może to właśnie Twój balkon okaże się…
Czytaj więcej

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, Wydział Eksploatacji Sieci w Głogowie informuje, że uległ zmianie termin planowanej przerwy w dostawie ciepła. Przerwa będzie trwała od 05 lipca 2021 roku do dnia 16 lipca 2021 roku. Przerwa w tym okresie podyktowana jest wykonaniem niezbędnych prac remontowych na magistrali napowietrznej DN 500 oraz infrastrukturze w…
Czytaj więcej

4 czerwca 2021 r. biuro TBS będzie nieczynne

Dnia 04.06.2021 r. (piątek) biuro TBS będzie nieczynne. Zgodnie z uchwałą nr 9/2021 Zarządu TBS Sp. z o.o. w Głogowie dzień 04.06.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy. Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)…
Czytaj więcej