PRACOWNICY

Depositphotos_11456154_EL4

Prawnik:

 

Maciej Łukijańczuk – Prawnik

Depositphotos_11456154_EL4

Inspektor ochrony danych:

 

Alicja Grzesińska – Świętek – Insperktor ochrony danych

iodo@tbsglogow.pl