Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z uchwałą LIV/469/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31.05.2022 r. dla nieruchomości mieszkalnych, ustala się zróżnicowaną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:
▪️ 32,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje od 1 do 3 osób;
▪️ 31,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkują 4 osoby;
▪️ 27,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje 5 osób;
▪️ 24,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje 6 osób;
▪️ 22,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje 7 i więcej osób.
Opłaty obowiązywać będą od 1 lipca.
Zawiadomienia o zmianie wysokości czynszu będą dostarczane Państwu przez dozorczynie od dnia dzisiejszego.