Category Archives: Informacje

Zmiana stawki ciepła

TBS SP. z o.o. w Głogowie informuje, iż wskutek decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (OWR.4210.32.2020.2678.XIV.DB z dnia 19.11.2020 r.), wytwórca ciepła dla miasta Głogowa - Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie, podwyższa stawkę za zamówioną moc cieplną od 15.12.2020 r. Taryfy dla ciepła WPEC w Legnicy S.A. kształtują się następująco (netto): Cena za zamówioną moc…
Czytaj więcej

Praca biura TBS.

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację panującą w kraju, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19, przypominamy, iż: 🔸 w sprawach awarii, płatności, windykacji należy kontaktować się z biurem TBS telefonicznie 📞 76 833 41 18, 📱 730 161 181; 🔸 wszelkie pisma oraz wnioski można przesyłać drogą mailową (sekretariat@tbsglogow.pl) lub umieszczać w skrzynce podawczej przed…
Czytaj więcej

Korekta stawek na podgrzanie wody.

Uwaga Najemcy TBS 1, 2, 3, 12, 14 15, 16. W związku z podniesieniem przez WPEC w Legnicy S.A. opłat za dostarczane ciepło o 21%, Zarząd TBS Sp. z o.o. w Głogowie jest zobligowany do uregulowania stawek za podgrzanie wody. Z przeprowadzonej analizy finansowej kosztów podgrzania wody wynika, że wnoszone przez najemców opłaty pokrywają około…
Czytaj więcej

TBS nr 17 – usuwanie drzew uniemożliwiających budowę.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie informuje, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, w dniu 26 października rozpocznie się usuwanie drzew uniemożliwiających prace przy budowie budynku TBS nr 17 przy Sowińskiego. Jednocześnie informujemy, że na tym terenie posadzone zostaną 22 nowe drzewa gatunków szlachetnych, takich jak: buk pospolity, lipa krymska, kasztanowiec biały lub…
Czytaj więcej