Zmiana stawki ciepła

TBS SP. z o.o. w Głogowie informuje, iż wskutek decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (OWR.4210.32.2020.2678.XIV.DB z dnia 19.11.2020 r.), wytwórca ciepła dla miasta Głogowa - Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie, podwyższa stawkę za zamówioną moc cieplną od 15.12.2020 r.

Taryfy dla ciepła WPEC w Legnicy S.A. kształtują się następująco (netto):
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok - 52 141,41, rata miesięczna zł/MW/m-c - 4 345,12;
Cena ciepła zł/GJ - 42,61;
Cena nośnika ciepła zł/m3 - 18,57.
Oznacza to w praktyce podwyżkę około 12% w stosunku do obecnych cen.

Nie ulega zmianie wysokość składki za ogrzewanie, jaką płacicie Państwo w czynszu, niestety powyższa podwyżka może mieć negatywny wpływ na roczne rozliczenie CO poszczególnych lokali- zwrot może być mniejszy, lub większa dopłata.