Category Archives: Informacje

Informacja o podatku od psa

Informujemy posiadaczy psów, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie opłata roczna za posiadanie każdego psa wynosi: - 40 zł - od każdego psa posiadającego mikroprocesor, - 100 zł - od każdego psa nieposiadajacego mikroprocesora. Podatek jest płatny na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głogowie: BANK BGŻ 60 2030 0045 1110 0000 0192 9810
Czytaj więcej

Komisja uzupełniająca z dnia 16 czerwca 2014 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. odbyła się Komisja uzupełniająca listę rezerwową na mieszkania w kategorii 2 pokoje w zasobach TBS wg kolejności zwalnianych mieszkań. W związku z powyższym listy rezerwowe przedstawiają się następująco: 1. Rezerwa 1 pokój: od numeru 2448 - do numeru 2582 2. Rezerwa 2 pokoje: od numeru 2598 - do numeru 2645…
Czytaj więcej

Komisja uzupełniająca z dnia 02 sierpnia 2012 r.

W dniu 02 sierpnia 2012 roku odbyła się Komisja Kwalifikacyjna, która uzupełniła listę rezerwową w kategorii  1P w budynkach TBS po uwzględnieniu w pierwszej kolejności listy rezerwowe ustalone na poprzednich komisjach z podziałem na budynki. Lista rezerwowa-uzupełniająca najemców mieszkań kategorii 1 pokój po uwzględnieniu w pierwszej kolejności listy rezerwowe ustalone na poprzednich komisjach z podziałem na budynki przedstawia się…
Czytaj więcej

Komisja uzupełniająca z dnia 07 października 2011 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie informuje, że do dnia 11 października 2011 roku podpisaliśmy 100 umów przedwstępnych i partycypacyjnych z przyszłymi najemcami budynku TBS Nr 13 przy ul. Książąt Oleśnickich 26-46 w Głogowie.  W dniu 07 października 2011 roku odbyła się Komisja Kwalifikacyjna, która uzupełniła listy przyszłych najemców mieszkań kategorii 2P – 2 mieszkania oraz list…
Czytaj więcej