KOMISJA KWALIFIKACYJNA TBS Nr 14 – ustalenia

Spotkanie z przyszłymi najemcami odbędzie się w dniu 21.05.2015 r. o godzinie 17.00 w Sali Rajców w głogowskim Ratuszu (wejście od parkingu i sali ślubów)

Podczas Spotkania zostaną omówione następujące sprawy:
1. Proces realizacji budynku mieszkalnego (TBS Nr 14).
2. Ustalenie w drodze losowania przez przyszłych najemców mieszkań (nr klatki, kondygnacja, oraz nr mieszkania).
3. Przedstawienie umowy Wstępnej Najmu Lokalu Mieszkalnego.
4. Przedstawienie Umowy o partycypacji w kosztach budowy.
5. Sprawy Inne.

UWAGA!!!
Nieprzybycie lub niewyjaśnienie swojej nieobecności w ciągu 7 dni od daty w/w spotkania będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o mieszkanie najemne.

 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie informuje, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyła się Komisja w sprawie ustalenia list przyszłych najemców mieszkań w planowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym TBS Nr 14 przy ul.Henryka Żelaznego 34-38, ul. Małgorzaty Cylejskiej 1-5, ul Książąt Żagańskich 7-11, os. Piastów Śląskich w Głogowie oraz listy rezerwowe.

W związku z powyższym listy przyszłych najemców oraz listy rezerwowe przedstawiają się następująco:

Lista mieszkań 1 pokój

Od numeru 2318 do numeru 2517

Lista rezerwowa 1 pokój wg kolejności zwalnianych mieszkań

Od numeru 2539 do numeru 2723

 

Lista mieszkań 2 pokoje

Od numeru 1854 do numeru 2627

Lista rezerwowa 2 pokoje wg kolejności zwalnianych mieszkań

Od numeru 2637 do numeru 2751

 

Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków na aktualnej liście 3 pokoje, Komisja postanowiła wszystkie osoby pozostawić zgodnie z poprzednim protokołem i Regulaminem i nie rozpatrywała nowych wniosków.