TBS Nr 11-Etap II

Oddany do użytku w listopadzie 2010 r. Mieści się przy ul. K. Oleśnickich
os. „Piastów Śląskich” w Głogowie. Znajduje się w nim 56 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 2 745,10 m².

Kubatura budynku – 12 973,30 m³.