TBS Nr 11-Etap I

Oddany do użytku w październiku 2009 r. Mieści się przy ul. K. Oleśnickich
os. „Piastów Śląskich” w Głogowie. Znajduje się w nim 56 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 2 745,58 m².

Kubatura budynku – 12 973,30 m³.