Korekta stawek na podgrzanie wody.

Uwaga Najemcy TBS 1, 2, 3, 12, 14 15, 16.

W związku z podniesieniem przez WPEC w Legnicy S.A. opłat za dostarczane ciepło o 21%, Zarząd TBS Sp. z o.o. w Głogowie jest zobligowany do uregulowania stawek za podgrzanie wody.
Z przeprowadzonej analizy finansowej kosztów podgrzania wody wynika, że wnoszone przez najemców opłaty pokrywają około
> 15 % (TBS 12, 14)
> 20% (TBS 1, 2, 3, 15, 16)
faktycznych kosztów podgrzania wody.

Podwyżki dokonane przez WPEC w bieżącym roku zmusiły nas do podjęcia decyzji o podniesieniu od dnia 01.02.2021 r. opłaty za podgrzanie wody do wysokości
> 10,00 zł/m³ (TBS 12, 14)
> 14,00 zł/m³ (TBS 1, 2, 3, 15, 16)

(opłata zawarta jest w comiesięcznym rozliczeniu za zużycie wody i odprowadzenie ścieków).

Informujemy również, że faktyczny koszt podgrzania wody wynosi ok
> 32,82 zł/m (TBS 12, 14)
> 49,52 zł/m³ (TBS 1, 2, 3, 15, 16)
ww. korekta nie pokrywa w pełni kosztów jakimi TBS jest obciążony przez WPEC.

Jednocześnie przypominamy, że ostatnia korekta cen za podgrzanie wody miała miejsce 01.04.2011 r.