Informacja o podatku od psa

Informujemy posiadaczy psów, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie opłata roczna za posiadanie każdego psa wynosi:

40 zł - od każdego psa posiadającego mikroprocesor,

100 zł - od każdego psa nieposiadajacego mikroprocesora.

Podatek jest płatny na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głogowie:

BANK BGŻ 60 2030 0045 1110 0000 0192 9810