Aktualizacja danych kontaktowych.

tbs_telefonProsimy Najemców o zgłaszanie do biura TBS ewentualnych zmian numeru telefonu.
Aktualne numery telefonu pomagają nam w kontakcie w przypadku awarii lub innych sytuacji wymagających pilnej interwencji.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie 76 833 41 18, 730-161-181, mailowo sekretariat@tbsglogow.pl lub osobiście w biurze TBS.