67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

Zmiana terminu dostarczania faktur za wodę – TBS nr 13

W związku z wymianą wodomierzy w budynku TBS nr 13
(K. Oleśnickich 26-46) na urządzenia z czytnikiem radiowym, faktury za wodę dostarczane będę do skrzynek do 10 dnia każdego miesiąca z terminem płatności do 15 - tego.

UWAGAZmiana terminu dostarczania faktur za wodę w TBS nr 13 – ul. K. Oleśnickich 26-46