67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

Spotkanie z przyszłymi najemcami

Spotkanie z przyszłymi najemcami TBS Nr 14 odbędzie się w dniu 21.05.2015 r. o godzinie 17.00 w Sali Rajców w głogowskim Ratuszu (wejście od parkingu i sali ślubów)

Podczas Spotkania zostaną omówione następujące sprawy:
1. Proces realizacji budynku mieszkalnego (TBS Nr 14).
2. Ustalenie w drodze losowania przez przyszłych najemców mieszkań (nr klatki, kondygnacja, oraz nr mieszkania).
3. Przedstawienie Umowy Wstępnej Najmu Lokalu Mieszkalnego.
4. Przedstawienie Umowy o partycypacji w kosztach budowy.
5. Sprawy Inne.

UWAGA!!!
Nieprzybycie lub niewyjaśnienie swojej nieobecności w ciągu 7 dni od daty w/w spotkania będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o mieszkanie najemne.