67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

Komisja uzupełniająca z dnia 02 sierpnia 2012 r.

W dniu 02 sierpnia 2012 roku odbyła się Komisja Kwalifikacyjna, która uzupełniła listę rezerwową w kategorii  1P w budynkach TBS po uwzględnieniu w pierwszej kolejności listy rezerwowe ustalone na poprzednich komisjach z podziałem na budynki.

Lista rezerwowa-uzupełniająca najemców mieszkań kategorii 1 pokój po uwzględnieniu w pierwszej kolejności listy rezerwowe ustalone na poprzednich komisjach z podziałem na budynki przedstawia się następująco:  

- lista rezerwowa od numeru wniosku 1820 – do numeru 2387

W terminie do 31.08.2012r. wszystkie osoby, które znalazły się na liście rezerwowej zobowiązane są do przedłożenia w biurze TBS aktualnych zaświadczeń o dochodach, które muszę być zgodne z  Regulaminem najmu mieszkań w budynkach TBS.