TBS Nr 8-Etap II

Oddany do użytku w lipcu 2006 r. Mieści się przy zbiegu ulic H. Kołłątaja i Polskiej
os. „Stare Miasto” w Głogowie. Znajduje się w nim 59 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 2 833,40 m² i 21 miejsc garażowo-postojowych o łącznej powierzchni użytkowej 780,00 m².

Kubatura budynku – 16 100,73 m³.