TBS Nr 4,5,6

Trzy budynki oddane do użytku w październiku 2002r. Mieszczą się przy
ul. Merkurego os. „Kopernik” w Głogowie.

TBS Nr 4 - 32 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 1 608,07 m². Kubatura budynku – 8 327,46 m³.

TBS Nr 5 - 24 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 1 229,54 m². Kubatura budynku – 6 350,19 m³.

TBS Nr 6 - 32 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 1 377,32 m² oraz pawilon usługowy o pow. 126,87 m². Kubatura budynku – 7 002,93 m³.