4 czerwca 2021 r. biuro TBS będzie nieczynne

Dnia 04.06.2021 r. (piątek) biuro TBS będzie nieczynne.

Zgodnie z uchwałą nr 9/2021 Zarządu TBS Sp. z o.o. w Głogowie dzień 04.06.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.
Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

Wszelkie awarie należy zgłaszać pod numerem 994.