Category Archives: Ogłoszenia

Awaryjna przerwa w dostawie ciepła

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy informuje, że w związku z awarią magistrali ciepłowniczej DN 600 w rejonie ul. Kazimierza Sprawiedliwego w Głogowie w dniu 07 maja 2015 roku od godz. 6.00 , nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego 6. Po usunięciu awarii dostawa energii cieplnej zostanie niezwłocznie przywrócona.…
Czytaj więcej

Prawna ochrona ptaków

Prawna ochrona ptaków. Paweł T. Dolata Zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz., 1348), usuwanie gniazd ptasich jest dopuszczalne z obiektów budowlanych w okresie od 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub…
Czytaj więcej

KOMISJA KWALIFIKACYJNA TBS Nr 14

W dniu 22.04.2015r o godz. 12.00 odbędzie się Komisja Kwalifikacyjna, na której zostanie ustalona lista przyszłych najemców mieszkań TBS Sp. z o.o. w Głogowie w planowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym TBS Nr 14 ( 80 mieszkań) na działce nr 147/4  przy ul. Henryka V Żelaznego 34-38, ul. Małgorzaty Cylejskiej 1-5 ul. Książąt Żagańskich 7-11, os. Piastów Śląskich w Głogowie…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – numer ogłoszenia: 123654 – 2014

Głogów: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 14 zlokalizowanego na działce 147/4 Obręb 10 Piastów Śląskich w Głogowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem Numer ogłoszenia: 123654 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,…
Czytaj więcej