Recent Posts by Administrator

Nowa strona www.tbsglogow.pl

Bardzo miło jest nam poinformować Państwa, że z dniem dzisiejszym została uruchomiona nasza nowa strona internetowa! Jeszcze w dalszym ciągu jest ona w budowie i wymaga modyfikacji co dotyczy  głównie zakładki STREFA MIESZKAŃCA- ESON (elektroniczny system obsługi najemcy), który jest nowością zarówno dla nas jak i dla Was. Dzięki ESON  najemca będzie mógł się zalogować (każdy…
Czytaj więcej

Możemy budować TBS Nr 14

  • tbs14_wykonawca_nr_1
  • tbs14_wykonawca_nr_2
  • tbs14_wykonawca_nr_3
  • tbs14_wykonawca_nr_4

W dniu 27.03.2015r. podpisaliśmy umowę o roboty budowlane z liderem konsorcjum firm z Głogowa. Kwota umowna brutto wynosi 9 616 478,57 zł. (słownie: dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 57/100). Umowa obejmuje wykonanie zadania "Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS Nr 14 w Głogowie dz. Nr 147/4 obręb 10 Piastów Śląskich".

Planowane oddanie inwestycji to koniec II kwartału 2016r.

Mamy finanse na nowy budynek TBS Nr 14

  • tbs14_bank_nr_2
  • tbs14_bank_nr_3
  • tbs14_bank_nr_4

W dniu 26.03.2015r. została podpisania umowa o kredyt inwestycyjny z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Bank udzielił kredytu w kwocie 6 740 000,00zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i jest w całości przeznaczony na finansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 14 w Głogowie.

Oświadczenie o dochodach za rok 2014

TBS Sp. z o.o. w Głogowie informuje,że do dnia 30 kwietnia 2015r. najemcy zobowiązani są do złożenia w biurze TBS oświadczeń o dochodach za rok 2014.  Oświadczenie można pobrać na naszej stronie w zakładce "Dokumenty do pobrania". Prosimy również o zabranie PIT-ów do wglądu. W bieżącym roku w/w oświadczenia składają mieszkańcy z budynków: - ul.…
Czytaj więcej

Recent Comments by Administrator

No comments by Administrator yet.