Wydarzenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – numer ogłoszenia: 123654 – 2014

Głogów: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 14 zlokalizowanego na działce 147/4 Obręb 10 Piastów Śląskich w Głogowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem Numer ogłoszenia: 123654 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu – numer ogłoszenia: 31585 – 2014

Głogów: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 14 zlokalizowanego na działce 147/4 Obręb 10 Piastów Śląskich w Głogowie wraz z niezbędnym uzbrojeniem Numer ogłoszenia: 31585 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.…
Czytaj więcej

Komisja uzupełniająca z dnia 02 sierpnia 2012 r.

W dniu 02 sierpnia 2012 roku odbyła się Komisja Kwalifikacyjna, która uzupełniła listę rezerwową w kategorii  1P w budynkach TBS po uwzględnieniu w pierwszej kolejności listy rezerwowe ustalone na poprzednich komisjach z podziałem na budynki. Lista rezerwowa-uzupełniająca najemców mieszkań kategorii 1 pokój po uwzględnieniu w pierwszej kolejności listy rezerwowe ustalone na poprzednich komisjach z podziałem na budynki przedstawia się…
Czytaj więcej

Komisja uzupełniająca z dnia 07 października 2011 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie informuje, że do dnia 11 października 2011 roku podpisaliśmy 100 umów przedwstępnych i partycypacyjnych z przyszłymi najemcami budynku TBS Nr 13 przy ul. Książąt Oleśnickich 26-46 w Głogowie.  W dniu 07 października 2011 roku odbyła się Komisja Kwalifikacyjna, która uzupełniła listy przyszłych najemców mieszkań kategorii 2P – 2 mieszkania oraz list…
Czytaj więcej