Wydarzenia

Mamy finanse na nowy budynek TBS Nr 14

  • tbs14_bank_nr_2
  • tbs14_bank_nr_3
  • tbs14_bank_nr_4

W dniu 26.03.2015r. została podpisania umowa o kredyt inwestycyjny z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Bank udzielił kredytu w kwocie 6 740 000,00zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i jest w całości przeznaczony na finansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 14 w Głogowie.

Oświadczenie o dochodach za rok 2014

TBS Sp. z o.o. w Głogowie informuje,że do dnia 30 kwietnia 2015r. najemcy zobowiązani są do złożenia w biurze TBS oświadczeń o dochodach za rok 2014.  Oświadczenie można pobrać na naszej stronie w zakładce "Dokumenty do pobrania". Prosimy również o zabranie PIT-ów do wglądu. W bieżącym roku w/w oświadczenia składają mieszkańcy z budynków: - ul.…
Czytaj więcej

Informacja o miejscach postojowych

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie informuje, że posiada do wynajęcia monitorowane miejsca postojowo-garażowe w budynku TBS Nr 8 os. „Stare Miasto” przy ul. H. Kołłątaja 7a, P. Skargi 6a-18a. Wystawiamy faktury VAT Zainteresowanych zapraszamy do biura TBS Sp. z o.o. przy ul. P. Skargi 8 os. „Stare Miasto” od poniedziałku do piątku w…
Czytaj więcej

Planowane przeglądy w 2015 r.

PLANOWANE PRZEGLĄDY W ROKU 2015 Wymiana legalizacji wodomierzy RBS Nr 10 – od 23.03. do 25.03. 2015r. Przegląd instalacji gazowych - wszystkie budynki TBS – zakończenie do 30.04.2015r. Przegląd przewodów kominowych - wszystkie budynki TBS – zakończenie do 30.04.2015r. Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej - wszystkie budynki TBS – zakończenie do 30.04.2015r. REMONTY 1. Malowanie…
Czytaj więcej