67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

Zmiana stawki czynszu

Zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Wspólników TBS w dniu 12.12.2018 r. następuje korekta stawki czynszu za 1 m2 i od 1 maja 2019 roku wynosić ona będzie 10,75 zł.
Bezpośredni wpływ na korektę stawki czynszu mają wzrastające koszty konserwacji, napraw, remontów i modernizacji w zasobach mieszkaniowych należących do TBS.
Jest to również dostosowanie do wymogów, jakie narzucają nam umowy kredytowe podpisane przy budowie wszystkich budynków należących do TBS
Ostatnia korekta stawki czynszu miała miejsce 3,5 roku temu – 1 stycznia 2016 roku.