67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

Honorowy Medal Miasta Głogowa dla TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie otrzymało Honorowy Medal Miasta Głogowa z rąk Prezydenta Rafaela Rokaszewicza za sukces w tworzeniu mieszkaniowej alternatywy dla głogowian.

"Pragnę podziękować wszystkim Prezydentom, Prezesom, członkom Rady Nadzorczej oraz pracownikom, którzy przez lata tworzyli tę spółkę. To właśnie Wam należy się ten medal.
Dziękuję również naszym Najemcom, którzy od lat darzą nas zaufaniem."
Robert Musiał - Prezes Zarządu

medal_honorowy_tbs

medal_honorowy_tbs_2

medal_honorowy)tbs_3