67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

Wydarzenia

Obowiązkowe przeglądy instalacji gazowej

TBS SP. z o.o. informuje, iż 21.07.2020 r. zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Art.62, § 1, pkt. 1.c) rozpoczynają się obowiązkowe przeglądy instalacji gazowej w budynkach TBS. Przeglądy wykonuje firma Stanbud – Stanisław Wolski. O terminach przeglądów w poszczególnych budynkach będziecie Państwo informowani poprzez ogłoszenia na…
Czytaj więcej

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Informujemy, iż place zabaw na terenach TBS są otwarte i można z nich korzystać. Wyposażenie i sprzęty na placach zabaw są regularnie dezynfekowane przy pomocy produktów biobójczych. Stosowane są wszelkie zalecenia i wytyczne przeciwepidemiczne opublikowane przez GIS. Poniżej punkty skierowane do opiekunów dzieci przebywających na placu zabaw. Prosimy o zapoznanie się z nimi i przestrzeganie…
Czytaj więcej

ZMIANA CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

OGŁOSZENIE TBS Sp. z o. o w Głogowie informuje, iż od dnia 01.06.2020 r. obowiązywać będą nowe stawki za zimną wodę i ścieki. Zmiana wysokości ceny za wodę spowodowana jest decyzjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Szczegóły w tej sprawie dostępne są na stronie www.pwik.glogow.pl Zmianie ulega również stała opłata eksploatacyjna.
Czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA DLA NAJEMCÓW TBS!

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację panującą w kraju, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19, prosimy, aby: ⭕️ w sprawach awarii, płatności i wszystkich innych kontaktować się z biurem TBS telefonicznie 📞76 833 41 18, 📞730 161 181; ⭕️ wszelkie pisma oraz wnioski należy kierować drogą mailową (sekretariat@tbsglogow.pl); ⭕️ osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy…
Czytaj więcej