67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

ZMIANY W REGULAMINIE NAJMU MIESZKAŃ I WYSOKOŚCI CZYNSZU W BUDYNKACH TBS SP. Z O. O. W GŁOGOWIE

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.09.2015 r. w Regulaminie najmu mieszkań w TBS Sp. z o. o. w Głogowie zaszły zmiany.

1) REGULAMIN
Warunki i kryteria najmu mieszkań: zmniejszono progi minimalnego dochodu miesięcznego dla ubiegających się o najem mieszkania.
KRYTERIA NAJMU MIESZKAŃ

2) CZYNSZ
Ustalono stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie w wysokości 10,00 zł, począwszy od dnia 01.01.2016 r..

UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2157 z póź. zm.) stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach Spółki są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników, w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

Obecnie w Spółce suma kosztów eksploatacji budynków (w tym napraw, konserwacji i remontów), koszty spłacanych kredytów wraz z odsetkami, amortyzacji w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej to kwota około 10 złotych.
Stąd też zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych innych ustaw została podjęta decyzja o zmianie czynszu dla Najemców.