67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

Remont garażu TBS Nr 8

W związku z licznymi pytaniami w sprawie remontu nawierzchni posadzki w garażu TBS Nr 8, informujemy, że po przeprowadzeniu wstępnego szacunku kosztów, TBS Sp. z o.o. w Głogowie planuje przeprowadzenie przedmiotowego remontu w II kwartale 2016 roku.