67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

W dniu 18.03.2016r. została podpisana z firmą STANBUD umowa o dokonanie okresowej kontroli polegającej na badaniu szczelności instalacji gazowej zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

Informacja o dokonywanych przeglądach zostanie udostępniona na klatkach schodowych budynków TBS. Najemcy zobowiązani są do udostępnienia swoich mieszkań.