67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

Oświadczenie o dochodach

U W A G A ! ! !
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie p r z y p o m i n a, że zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu najmu mieszkań w budynkach TBS Sp. o.o. w Głogowie Najemcy, którzy nie złożyli jeszcze oświadczeń o dochodzie za 2014 r. przypadającym na gospodarstwo domowe, są zobowiązani złożyć je w terminie do 20 maja 2015 r.
Dotyczy najemców TBS 1, TBS 3, TBS 7, TBS 8, TBS 10 (I etap), TBS 11 (I etap).

(druki oświadczenia znajdują się w biurze TBS oraz na stronie www.tbsglogow.pl)