67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8
+48 76 833 41 18

UWAGA! 15.06.2016 UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O DOCHODACH

DRODZY MIESZKAŃCY !

pobrane
Jutro upływa termin składania deklaracji o dochodach. Zgodnie z naszym regulaminem w razie nie złożenia przez najemcę deklaracji w terminie, TBS może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu.

Przypominamy, że w tym roku deklaracje składają:
- ul. K. Sprawiedliwego (TBS Nr 2),
- ul. Merkurego 3-3b, 4-4c, 2-2b (TBS Nr 4,5,6),
- ul. Polska 8-16 i H. Kołłątaja 9,11 (TBS Nr 8- Etap II),
- ul. K. Oleśnickich 14-24 (TBS 10-Etap II),
- ul. K. Oleśnickich 13-23 (TBS Nr 11-Etap II),
- ul. K. Oleśnickich 25-41 (TBS Nr 12)
- ul. K. Oleśnickich 26-46 (TBS Nr 13)